Eylül 23, 2023

Dissosiyatif Amnezi Teşhis ve Tedavisi

Dissosiyatif Amnezi Teşhis ve Tedavisi

Dissosiyatif Amnezi Teşhis ve Tedavisi

Dissosiyatif amnezi, genellikle beyindeki hastalık veya yaralanmanın sonucu olarak bellekten bilgi kaybını içeren basit amnezi ile aynı şey değildir. Dissosiyatif amnezi sırasında kişinin anılar hala vardır ama kişinin zihninde derin bir şekilde gömülüdür ve hatırlanamaz. Bununla birlikte, anılar kendiliğinden veya kişinin çevresindeki bir şey tarafından tetiklendikten sonra yeniden ortaya çıkabilir. Uzmanlar arasında, gömülü anıların ne […]

Dissosiyatif amnezi, genellikle beyindeki hastalık veya yaralanmanın sonucu olarak bellekten bilgi kaybını içeren basit amnezi ile aynı şey değildir. Dissosiyatif amnezi sırasında kişinin anılar hala vardır ama kişinin zihninde derin bir şekilde gömülüdür ve hatırlanamaz. Bununla birlikte, anılar kendiliğinden veya kişinin çevresindeki bir şey tarafından tetiklendikten sonra yeniden ortaya çıkabilir. Uzmanlar arasında, gömülü anıların ne zaman doğru olmayabileceği konusunda bazı tartışmaları vardır ve bazı uzmanlar, sahte travmatik anıları kurtarmanın risklerine karşı uyarmaktadır.
Dissosiyatif Amnezi Teşhis ve TedavisiDissosiyatif amnezi semptomları mevcutsa, doktor tam bir tıbbi geçmiş ve fizik muayene yaparak bir değerlendirmeye başlar. Disosiyatif bozuklukları spesifik olarak teşhis etmek için laboratuvar testleri olmamasına rağmen, nörolojik, diğer hastalıkların veya ilaç yan etkilerinin dışlanması için nörogörüntüleme, elektroensefalogramlar (EEG’ler) veya kan testleri gibi çeşitli teşhis testleri uygulanır. Beyin hastalıkları, kafa yaralanmaları, uyuşturucu ve alkol zehirlenmesi ve uyku yoksunluğu gibi bazı durumlar, amnezi dahil disosiyatif bozukluklara benzer semptomlara yol açabilir. Fiziksel bir hastalık bulunmazsa, kişi bir psikiyatriste veya psikoloğa, ruhsal hastalıkları teşhis etmek ve tedavi etmek için özel olarak eğitilmiş sağlık uzmanlarına sevk edilebilir. Psikiyatristler ve psikologlar, kişiyi disosiyatif bozukluk açısından değerlendirmek için özel olarak tasarlanmış görüşme ve değerlendirme araçları kullanılır.

Dissosiyatif Amnezi Tedavisi

Disosiyatif amnezi tedavisinin ilk amacı semptomları hafifletmek ve herhangi bir problemli davranışı kontrol etmektir. Daha sonra tedavi, kişinin ağrılı anıları güvenli bir şekilde ifade etmesine ve işlemesine, yeni başa çıkma ve yaşam becerileri geliştirmesine, işleyişi yeniden sağlamasına ve ilişkileri iyileştirmesine yardımcı olmayı amaçla. En iyi tedavi yaklaşımı kişiye ve semptomlarının ciddiyetine bağlı olarak değişir. Bununla birlikte kullanılan tedavilerin amacı aşağıdaki gibidir:
• Hafızayı, destekleyici bir ortamı ve bazen hipnozu veya ilaca bağlı yarı hipnotik durumu kurtarmak için,
• Travmatik veya stresli olayların geri kazanılmış anılarıyla ilişkili sorunları ele almak için,
Yalnızca çok kısa bir zaman periyodunun hafıza kaybolursa, özellikle hastaların bazı ağrılı olayın hafızasını kurtarmaya ihtiyacı yoksa disosiyatif amnezinin destekleyici tedavisi genellikle yeterlidir. Daha şiddetli hafıza kaybının tedavisi, güvenli ve destekleyici bir ortamın oluşturulmasıyla başlar. Bu önlem tek başına sıklıkla eksik anıların kademeli olarak kurtarılmasına yol açar. Olmadığında veya anıları kurtarma ihtiyacı acil olduğunda, hastaları hipnoz altındayken veya nadiren ilaca bağlı (barbitürat veya benzodiazepin) yarı-hipnotik bir durumda sorgulamak başarılı olabilir. Bu stratejiler nazikçe yapılmalıdır çünkü hafıza kaybını tetikleyen travmatik durumlar muhtemelen hatırlanır ve çok üzücü olur. Soruyu soran kişi, özellikle çocukluk döneminde istismara uğrayan hastalar bir olayın varlığını önermemek ve sahte bir anı yaratma riskini önlemek için soruları dikkatlice ifade etmelidir.
Bu tür stratejilerle geri kazanılan hatıraların doğruluğu ancak dış teyitle belirlenebilir. Bununla birlikte, tarihsel doğruluk derecesine bakılmaksızın, boşluğu olabildiğince doldurmak, hastanın kimliğine ve benlik duygusuna sürekliliği yeniden sağlamada ve uyumlu bir yaşam anlatısı yaratmada genellikle terapötik olarak yararlıdır. Amnezi ortadan kalktığında, tedavi bazı durumlara yardımcı olur ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Altta yatan travma veya çatışmaya anlam vermek
• Amnestik epizotla ilişkili problemleri çözmek
• Hastaların hayatlarına devam etmelerini sağlamak
Dissosiyatif Amnezi Teşhis ve TedavisiHastalar dissosiyatif füg yaşadıysa, psikoterapi, bazen hipnozla veya ilaçla kolaylaştırılmış görüşmelerle birlikte, hafızayı geri kazanmaya çalışmak için kullanılır ve bu çabalar her zaman başarılı olmuyor. Her şeye rağmen, psikiyatrist, hastalara fügü hızlandıran durumları, çatışmaları ve duyguları nasıl ele aldıklarını keşfetmelerine yardımcı olabilir. Böylece bu olaylara daha iyi yanıtlar geliştirebilir ve fügün tekrar etmesini önlemeye yardımcı olabilir. Disosiyatif amnezi tedavisinde kullanılan bazı yöntemler vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Psikoterapi: Zihinsel ve duygusal bozukluklar için bu tür bir terapi, çatışmaların iletişimini teşvik etmek ve sorunlara ilişkin iç görüyü artırmak için tasarlanmış psikolojik teknikleri kullanır.
• Bilişsel terapi: Bu spesifik psikoterapi alt türü, işlevsiz düşünme kalıplarını ve bunun sonucunda ortaya çıkan duygu ve davranışları değiştirmeye odaklanır.
• İlaç tedavisi: Disosiyatif bozuklukları kendi kendilerine tedavi edecek hiçbir ilaç yoktur. Bununla birlikte, aynı zamanda depresyon veya anksiyeteden muzdarip olan dissosiyatif bozukluğu olan kişi, bazen antidepresan veya anti- anksiyete ilacı gibi ilaçla tedaviden fayda görebilir.
• Aile terapisi: Bu tür bir terapi, aileye bozukluk ve nedenleri hakkında bilgi vermenin yanı sıra, aile üyelerinin nüks belirtilerini fark etmelerine yardımcı olur.
• Yaratıcı terapiler (sanat terapisi, müzik terapisi): Bu terapiler, hastanın düşüncelerini, duygularını güvenli ve yaratıcı bir şekilde keşfetmesini ve ifade etmesini sağlar.
• Klinik hipnoz: Bu, değişmiş bir bilinç durumuna (farkındalık) ulaşmak için yoğun gevşeme, konsantrasyon ve odaklanmış dikkati kullanılır. İnsanların bilinçli zihinlerinden gizledikleri düşünceleri, duyguları ve anıları keşfetmelerine olanak tanıyan bir tedavi yöntemidir. Hipnozun dissosiyatif bozuklukların tedavisinde kullanılması, sahte anılar yaratma riski nedeniyle tartışmalıdır.

Dissosiyatif Amnezi Genel Görünümü

Disosiyatif amnezi olan kişiler için görünüm, kişinin yaşam durumu, destek sistemlerinin mevcudiyeti ve bireyin tedaviye tepkisi dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Disosiyatif amnezi olan çoğu kişi için, bellek zamanla geri döner ve genel görünümü çok iyi hale getirir. Bazen anılar, hastalar travmatik veya stresli durumdan (örneğin, savaş) çıkarıldıklarında olabileceği gibi hızla geri döner. Diğer durumlarda, özellikle disosiyatif füg olan hastalarda amnezi uzun süre devam eder. Ayrışma kapasitesi yaşla birlikte azalabilir. Hastaların çoğu eksik hatıralarını kurtarır ve amnezi düzelir. Ancak, bazıları kayıp geçmişlerini asla yeniden inşa edemezler. Prognoz esas olarak bazı durumlarda belirlenir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Hastanın yaşam koşulları, özellikle amnezi ile ilişkili stresler ve çatışmalar
• Hastanın genel zihinsel uyumu

Dissosiyatif Amnezi Teşhis ve TedavisiDissosiyatif Amnezi Önleme

Disosiyatif amneziyi önlemek mümkün olmasa da, semptomlara başlar başlamaz kişilerde tedaviye başlamak yardımcı olabilir. Travmatik bir olaydan veya duygusal olarak üzücü bir deneyimden sonra anında müdahale, disosiyatif bozuklukların olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynakça:
mayoclinic.org/diseases-conditions/dissociative-disorders/symptoms-causes
mercy.com/health-care-services/behavioral-mental-health/conditions

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Kaynak: soyleyis.com

Bir cevap yazın

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler